l=ïn,d ud¿ cdä


Nov 10, 2023    Views: 260

l=ïn,d ud¿ cdäwjYH o%jH

    fidaod msßisÿ lr.;a l=ïn,d ud¿ lsf,da.%Eï 1
    lmd.;a f.drld .%Eï 300
    ri wkqj ÆKq

idod.kakd wdldrh

ueá j<|la m;=<g ÆKq yd f.drld oud Bg Wäka ud¿ w;=rd .kak' kej; thg Wäka f.drld iy ÆKq ms<sfj,ska w;=rd .kak' j<| fyd¢ka wdjrKh lr ojia 25)30 la .sh miq wdydrhg .kak'

Image

Views: 271      Nov 30, 2023

Views: 217      Nov 10, 2023

Views: 260      Nov 10, 2023

Views: 289      Nov 10, 2023

Views: 196      Nov 02, 2023

Views: 204      Nov 02, 2023

Views: 194      Oct 13, 2023

Views: 288      Oct 03, 2023

Views: 253      Sep 18, 2023

Views: 265      Sep 18, 2023

Views: 313      Aug 16, 2023

Views: 334      Aug 09, 2023

Views: 406      Aug 09, 2023

Views: 270      Aug 07, 2023

Views: 258      Jul 16, 2023

Views: 230      Jul 05, 2023

Views: 286      Jul 05, 2023

Views: 231      Jun 26, 2023

Views: 220      Jun 26, 2023

Views: 320      Jun 04, 2023